PENUBUHAN GABUNGAN PENULIS SKRIP 21 FEB 2010

Sunday, February 21, 2010

Bergambar selepas pertemuan. 38 peserta telah hadir.

1. Saya telah diamanahkan oleh para penulis skrip yang hadir pada pertemuan di Wisma Bernama untuk merangka draf perjanjian antara penulis skrip dan penerbit atau station tv. Sebagai seorang bekas peguam, saya menerima amanah tersebut atas dasar pembelaan ke atas nasib para penulis skrip.

2. Draf ini nanti akan dibentangkan pada Persatuan Penulis Skrin Malaysia (SWAM) untuk dapat sokongan dan persetujuan mereka agar satu standard agreement dapat diujudkan bagi kegunaan industri.

3. Adalah dimaklumkan di sini pengujudan Gabungan Penulis Skrip Malaysia ini bukan untuk mengambil alih perana SWAM tetapi satu usaha secara ad-hoc untuk membantu SWAM dalam bentuk idea dan tindakan bersama yang diharap dapat memertabat dan memperkasa bidang penulisan skrip tanah air.Pada saya SWAM sehingga hari ini masih tetap relevan kepada industri.

4. Seperti kata penulis skrip tersohor Sdr Mazelan Manan yang turut hadir dalam majlis tersebut, kejayaan penerbit drama atau filem dalam memperolehi dana atau slot di tv adalah bergantung sepenuhnya pada kredibiliti proposal dari penulis skrip. Maka saya berpendapat penulisan skrip perlu di 'institusikan' agar peranan penulis skrip tidak di pinggirkan.

5. Tahniah dan syabas pada Faznita Mohd Noor dan Maizura Mohd Ideris yang telah mencetus dan menganjurkan majlis tersebut.


Comments

No response to “PENUBUHAN GABUNGAN PENULIS SKRIP 21 FEB 2010”
Post a Comment | Post Comments (Atom)